Foto: Johan Nilsson

SKICKA IN DIN PSALM

Nu förbereds en revision av Den svenska psalmboken 1986, ett arbete som kommer att ta flera år. Inom ramen för arbetet söker vi nya psalmer. Var med i vår workshop som avslutas med psalmkonsert.

Workshop
Tre tillfällen, för dig som vill skicka in en egenskriven psalm inför revisions arbetet av Den svenska psalmboken 1986. Vi sjunger varandras melodier, läser varandras texter, skriver ner psalmen och skickar in. Workshopen avslutas med en psalmkonsert 17/11 "Sjung en ny psalm" där de nya psalmerna framförs.

Tid: 19/10, 26/10 och 9/11 kl. 19.00-20.30. Senast 26/9.
Plats: Café Blå
Anmälan till: karin.runow@svenskakyrkan.se

Du kan skicka in förslag fram till 31 december 2022. Ditt förslag ska vara i form av en pdf-fil eller en jpeg-fil med text och noter skrivna tillsammans. Ljudfiler tas inte emot. Insamlingen sker digitalt via denna webbplats.
Här skickar du in ditt förslag på din psalm