Foto: Arne Hyckenberg

Robert Thysell blir ny kyrkoherde i Sollentuna församling

I juni beslutade kyrkorådet enhälligt att erbjuda Robert Thysell tjänsten som kyrkoherde i Sollentuna församling. Robert kom till församlingen 2012 och har tjänstgjort som distriktschef fram till 2019 då han tillträdde som biträdande kyrkoherde.

 – Jag är mycket glad att ett enigt kyrkoråd beslutat att kalla Robert Thysell till tjänst som kyrkoherde i vår församling. Inför beslutet rådde total samsyn och stor entusiasm, sade ordförande Kristofer Runow efter att anställningsprocessen var klar.

Robert Thysell efterträder Lasse Svensson, som började som kyrkoherde i Sollentuna församling 1 maj 2014.

Det är många som har varit med att ta fram underlag till den kravprofil som legat till grund för rekryteringen. Man har hämtat in synpunkter från såväl distriktsråd, ledningsgrupp som samtliga personal- och yrkesgrupper, inom såväl den kyrkliga verksamheten som begravningsenheten. Totalt sex personer sökte tjänsten, varav fyra kallades till intervju.

– Vi kan konstatera att samtliga intervjugrupper kom fram till i stort sett samma slutsatser och glädjande nog var samtliga grupper helt överens om att Robert Thysell bör utses till församlingens nästa kyrkoherde. 

Robert har lång erfarenhet av att vara ledare och chef, inte minst i vår egen församling som distriktschef i både Turebergskyrkan och Sollentuna kyrka samt i hans nuvarande roll som biträdande kyrkoherde och chef för Livscentrum, Häkteskyrkan och Sjukhuskyrkan.  

– Han är en tydlig ledare som är väl förankrad i Svenska kyrkans tro och tradition och har en fantastisk förmåga att ta till vara på goda idéer men också sätta gränser när det behövs. Han är prestigelös och lyssnande men också konstruktiv och lösningsorienterad, vilket gör honom mycket omtyckt och respekterad, inte bara av anställda utan i högsta grad även av frivilliga medarbetare och deltagare i gudstjänster och alla våra olika verksamheter. Vi hälsar Robert Thysell varmt välkommen som kyrkoherde i Sollentuna församling, avslutar Kristofer Runow.

Sollentuna församlings nya kyrkoherde kommer att mottas i en gudstjänst ledd av biskop Andreas Holmberg den 24 oktober.