Robert Thysell blir ny kontraktsprost i Sollentuna kontrakt 

Biskop Andreas Holmberg har utsett Sollentuna församlings kyrkoherde Robert Thysell till ny kontraktsprost i Sollentuna kontrakt.   

Robert Thysell kom till Sollentuna församling för tio år sedan och tjänstgjorde som distriktschef fram till 2019 då han tillträdde som biträdande kyrkoherde. Rollen som församlingens kyrkoherde har han axlat sedan hösten 2021 och den 11 februari tillträder han som kontraktsprost i Sollentuna kontrakt. 

- Jag känner mig hedrad att bli utnämnd till kontraktsprost. Det är ett viktigt uppdrag men också en stor kostym att bära. Jag hoppas på att få lära mig nya saker om stiftet och samtidigt få bidra till den teologiska och strategiska tankesmedja som prostmötet är. I kontraktet så ser jag fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan församlingarna och hoppas och tror att vi även kan fördjupa oss ytterligare i samverkan och samordning, säger Robert Thysell. 

Sollentuna kontrakt omfattar fem församlingar: Sollentuna, Järfälla, Eds, Fresta och Hammarby församlingar och de senaste nio åren har uppdraget som kontraktsprost axlats av kyrkoherden i Järfälla, Krister Kappel. Kontraktsprosten utses av Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift.  

- Robert är en uppskattad ledare och person som har ett stort förtroende i kontraktets församlingar, ett förtroende som jag delar, säger Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift.  

Som kontraktsprost kommer Robert Thysell fungera som biskopens förtroendeperson och aktivt stödja biskopen i sin ämbetsutövning. I kontraktet biträder han biskopen med ledning och tillsyn men bridrar också till att stärka och fördjupa samhörigheten mellan kontraktets församlingar och inom hela Stockholms stift.  

Robert Thysell kommer också ingå i prostmötet, biskopens ledningsgrupp. Prostmötet är en teologisk och strategisk tankesmedja för Svenska kyrkans arbete i Stockholms stift, utgörs av stiftets samtliga kontraktsprostar, domprost och stiftsprost och leds av biskop Andras Holmberg. Här bereds, analyseras och diskuteras frågor som för stiftet är av övergripande och gemensam karaktär.  

- Det är viktigt att kontraktsprosten är en ledare som tar både församlingarnas styrkor och utmaningar på allvar. En viktig uppgift är att odla en kollegial och prestigelös kultur bland kyrkoherdarna. I förhållande till mig som biskop är det viktigt att kontraktsprosten inte är en jasägare, utan en person som konstruktivt ställer frågor och bidrar med andra perspektiv, säger Andreas Holmberg.  
  
Fakta: Församlingar, pastorat och kontrakt.
Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Stockholms stift finns idag 61 församlingar. Flera församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat. Församlingar och pastorat är i sin tur organiserade i 13 kontrakt.