Program för Sverigedemokraterna

Vi vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Vi vill låta kyrkan vara kyrka – på riktigt!

Låt kyrkan vara kyrka

Sverige är ett fantastiskt land, med tusenåriga traditioner, vilandes på det kristna arvet. Fastän det idag finns stora problem som oroar, och som behöver lösas, så är kärleken till vårt land, och tacksamheten till dem som byggt och gjort Sverige till allt det vi älskar, någonting som ingen kan ta ifrån oss.

Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, så som den alltid har gjort.

Även om kyrkan för många inte känns lika aktuell idag, som den varit för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas där vid livets allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid att finnas där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.

På senare år har dock kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska kyrkan. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden.

 Våra förslag

En kyrka säker och engagerad i sin kristna identitet
Svenska kyrkan måste våga vara en kyrka med tydlighet i den kristna identiteten, som också står upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands.

En synlig kyrka
Svenska kyrkan ska bedriva mission och markera närvaro, även i förorter och parallellsamhällen.

Omsorg om kulturarvet
Förstärk arbetet med att förvalta och värna Sveriges största kulturarv – kyrkomiljöerna, exempelvis genom att vårda traditionen kring skolavslutningar i kyrkan.

Trygghet och identifikation
Undvik stora förändringar i kyrkans liturgi, men se över arbets- och kommunikationsformer för att vara en kyrka relevant i vår tid, utan att ge avkall på sina värden och sin värdighet

En trygg famn – kyrkan som social kraft
Slå vakt om och intensifiera det sociala arbetet. Prioriterade grupper bör vara ensamma äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa. Grupper i behov av stöd är också fattigpensionärer och kristna asylsökande.

Respekt för åsiktsmångfald
Återupprätta respekten för olika inriktningar och åsikter inom kyrkan. Klassiskt konservativa präster, personal och medlemmar som oroar sig över kyrkans utveckling ska inte frysas ut.