Meny

Program för Centerpartiet

En öppen och grön folkkyrka för medmänsklighet och socialt ansvar.

Världen, Sverige och Sollentuna står inför utmaningar som aldrig förr. Det är pågående klimatförändringar, flyktingkris och miljoner människor som flyr undan krig, svält och förtryck. Vi möts av växande våldstendenser i samhället, som kryper allt närmre in i vår vardag. Och det råder en tilltagande ensamhet, med stor anonymitet och människor som inte har någon att luta sig mot när det känns tungt. Mitt i allt detta finns Svenska kyrkan för att bidra till trygghet, ökad samhörighet och fördjupad tro.

Trygg och välkomnande
Centerpartiet i Sollentuna vill göra Kyrkan till en trygg plats i samhället som välkomnar alla. Vi vill se en modern folkkyrka som präglas av delaktighet, respekt och glädje och som är lättillgänglig och öppen för alla. Centerpartiet ska vara de enskilda medlemmarnas självklara röst och arbeta för att väljarnas möjligheter att påverka kyrkan förstärks.

Våra värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Därför vill vi bidra till en aktiv kyrka som finns till hands i livets alla skeden – såväl i helg och glädje, som ett stöd i svåra stunder.

Bryt utanförskapet
Sollentuna församling ska ges förutsättningar att bedriva ett aktivt socialt arbete, med uppsökande och generös diakoni. Centerpartiet arbetar för att utveckla diakonin och stärka kontakterna mellan kommunen, kyrkan och andra ideella frivilligorganisationer. Tillsammans kan vi bidra till att bryta utanförskapet och se till att hjälp och stöd når fram till de som verkligen behöver det.

Vi vill se en kyrka med ett starkt engagemang för solidaritet med människor som har det svårt. Både i Sverige och i andra länder. Självklart tar vi avstånd från rasism och främlingsfientlighet.

Samverka med andra
Vi eftersträvar att barnens och de ungas idéer tas till vara som en självklar del av församlingens verksamhet. Det är också viktigt att kyrkan bidrar till att motverka motsättningar i samhället, bland annat genom samverkan med andra kyrkor och trossamfund. Målet är ökat samförstånd mellan olika kulturer och en konstruktiv dialog med andra religioner.

Centerpartiet vill att Svenska kyrkan fortsätter sin väl fungerande tradition av att hantera samhällets begravningsverksamhet och våra välskötta kyrkogårdar.

Tradition och framtidstro
Vi fortsätter att slå vakt om Svenska kyrkans fantastiska kulturskatt och strävar efter att göra den mer tillgänglig och öppen.

Hjälp oss att förena tradition och en stark tro på framtiden.

Lägg din röst i kyrkovalet 2017 på Centerpartiet i Sollentuna!