Pilgrimsvandring under allhelgonatid

Följ med på en vandring vandring från Sollentuna kyrkas minneslund till Turebergskyrkan vid Sollentuna centrum.        

Tema: Vårt evighetshopp            
Ledare är Dag Bjärnhall och Katharina Wolf Erixon
Tid: All helgon söndag 6/11 kl. 11.30-15.00
Anmälan senast 4/11 till Katarina Erixon
katarina.erixon@svenskakyrkan.se eller 08-505 513 06