Pilgrimsvandra omkring Sollentuna kyrka

Vi vandrar och ägnar oss åt egen reflektion, samtal och gemenskap. Varje onsdag kl. 14.00 med start 10 februari.

Onsdagar kl.14.00-15.00 med start 10/2.
Medtag egen fika och kläder efter väder. Vi kommer att vandra några kilometer.

Anmälan senast dagen före till varje vandringstillfälle:
Dag Bjärnhall, präst:
dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se 
Tfn: 070-202 73 61
I nuläget max 8 personer, vi håller avstånd!

Våra teman är: värde, mening, gudsbild, Jesus, bön, tro, gemenskap och hopp.