Foto: Elin Trosgård

Barnrytmik för 0-5 år i Edsbergskyrkan

Sångstund med mycket tempo, rörelse och rytm (och såpbubblor!!!) och även tid och tillfälle för lek, samvaro, pyssel och fika.

Anmälan till: emma.muhr@ svenskakyrkan.se
Ange era namn, ålder på barnen samt telefonnummer.
Tid: Torsdagar kl. 9.30-11.30
Plats: Edsbergskyrkan
Begränsade antal platser.
Terminen är vecka 38-48 med uppehåll vecka 42 och 44