Foto: Arne Hyckenberg

Om församlingen

Sollentuna församling är en av landets största församlingar med drygt 72 000 invånare, varav drygt 36 000 är medlemmar.