Foto: Arne Hyckenberg

Om församlingen

Sollentuna församling är en av landets största församlingar med drygt 72 000 invånare, varav drygt 36 000 är medlemmar.

Lediga tjänster

Svenska kyrkan Sollentuna har 100 anställda som är fördelade på fyra olika distrikt.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du möjliggör att vi kan fira gudstjänster, ordna mötesplatser, hjälpa medmänniskor i Sollentuna och i utlandet, ha barn- och ungdomsaktiviteter, musikverksamhet, bevara kyrkorna och mycket mera.

Fakta församlingen

Sollentuna församling är en av landets största församlingar med 74 512(2021) invånare, varav 34 234 är medlemmar.

Förtroendevalda

Församlingen styrs av kyrkorådet och kyrkoherden. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som bl a fattar beslut om budgeten.

Ge stöd

Vi hjälper människor i nöd både på hemmaplan i Sollentuna och ute i världen. Genom ditt stöd kan vi hjälpa mer.

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan Sollentuna ser oss som en del av den världsvida kyrkan och det är utgångspunkten i vårt internationella engagemang. Var med och arbeta för en bättre värld!

En grönare kyrka - det här har vi gjort

Svenska kyrkan i Sollentuna är miljödiplomerad för FAS I och II i Svenska kyrkans miljöledningssystem. Här kan du läsa om resan dit.

Församlingen samarbetar med Sensus

Sollentuna församling samarbetar med studieförbund Sensus.

Ruotsinsuomalainen toiminta

Tervetuloa Hammarbyn seurakunnan suomenkielisille sivuille!