Svenska kyrkan Sollentuna

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om medlemskapet

Du som medlem i Svenska kyrkan är viktig! Tack vare dig kan vi fortsätta att jobba för det goda i världen.

Det här betalar du

  • Svenska kyrkan i Sollentunas verksamhet finansieras genom kyrkoavgiften/medlemsavgiften som i Sollentuna är 77 öre/intjänad hundralapp. Dessutom betalar alla medlemmarna 2,5 öre till Stockholms stift.
    (2016 var kyrkoavgiften 79 öre + 2,5 öre) 
    Information om avgifter kontakta vår växel 08-505 513 00. 

 

Vi firar gudstjänster i våra fyra kyrkor flera gånger i veckan. Vi har körer, barn- och ungdomsverksamheter, retreater, trivselträffar, hembesök, dialoggrupper, omsorgsgrupper för dem som mist någon anhörig, krisgrupper, möjlighet till samtal och mycket mer.

Församlingstidning
Genom Kyrkporten, vår församlingstidning, når vi samtliga hushåll i Sollentuna sju gånger om året. 

Medlemskapet handlar naturligtvis om vars och ens övertygelse. Vilket beslutet än blir respekterar vi det.

Dop
Alla som döps i Svenska kyrkans ordning blir kyrkotillhöriga, det vill säga medlemmar. Man kan också anmäla sig eller sitt barn som kyrkotillhörig i avvaktan på dop.

Konfirmation
Inbjudan till konfirmationsläsning skickas ut till alla 15-åriga medlemmar, men oavsett kyrkotillhörighet så är alla välkomna att delta i konfirmationsläsningen.

Kyrklig vigsel
Svenska kyrkan Sollentuna erbjuder vigsel i församlingens kyrkor och kapell. Minst en av dem som vill gifta sig ska vara medlem i Svenska kyrkan. Om ingen av dem är medlem vigs man som regel inte i Svenska kyrkans ordning. Välsignelse över äktenskap som ingåtts genom borglig vigsel eller i annan ordning eller ingånget partnerskap kan hållas i Svenska kyrkan. Formen för denna bestäms i samråd med präst.

Kyrklig begravning
Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att erbjuda alla, oavsett kyrkotillhörighet, gravplats och gravsättning.
Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.
Svenska kyrkan tolkar den avlidnes beslut om utträde som en uttalad önskan att inte ha begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Rätt att rösta
Alla medlemmar kan rösta i de kyrkliga valen från den dag de fyllt 16 år och på så sätt vara med och påverka kyrkans framtid. Valbarhetsåldern är 18 år.

Kyrkoavgift
Kyrkans verksamhet finansieras genom kyrkoavgiften som i Sollentuna är 92 öre/intjänad hundralapp och som inkluderar begravningsavgiften som är 10 öre. Den betalas av alla vuxna medlemmar.
Begravningsavgiften, som är en del av kyrkoavgiften, betalar alla vuxna, oavsett medlemskap. Båda avgifterna beräknas på samma sätt som den kommunala inkomstskatten och betalas via skattsedeln. Information om avgifter kontakta vår växel, så hjälper vi dig vidare: 08-505 513 00. 

 

Svenska kyrkan sollentunas Mission

Vi ska utifrån vår tro på Jesus Kristus hjälpa människor att finna

  • En tro på Gud
  • Ett hopp som bär
  • Ett liv i kärlek och fred