Meny

Skillnaden mellan begravningsavgift och kyrkoavgift

Med anledning av nyhetsinslaget om begravningar på Aktuellt, vill vi passa på att informera om skillnaden mellan begravningsavgift och kyrkoavgift. 
Vi tar också tillfället i akt att förtydliga att om du är med i Svenska kyrkan betalar du naturligtvis inget extra för själva begravningsceremonin. Det som kostar vid en begravning är kista, kistläggning, eventuell närvaro från begravningsbyrån samt transport – en avgift som tas ut av begravningsbyrån.

Begravningsavgift:
Alla i Sverige betalar en begravningsavgift, oberoende om du är med I svenska kyrkan eller inte. Den bestäms av Kammarkollegiet och är densamma för alla kommuner som har Svenska kyrkan som huvudman. För 2019 är avgiften 25,3 öre per hundralapp. I Stockholms stad och Tranås kommun är däremot kommunen huvudman, vilket gör att avgiften är en annan. Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit. 
Här kan du läsa mer: https://www.svenskakyrkan.se/medlem/begravningsavgiften

Kyrkoavgift:
Kyrkoavgiften kan betraktas som en medlemsavgift för den som är med i Svenska kyrkan. Även kyrkoavgiften dras direkt från lönen via Skatteverket men beloppet varierar i de olika församlingarna. 
I Sollentuna församling är kyrkoavgiften 77 öre per hundralapp. 
Här kan du läsa mer: 
https://www.svenskakyrkan.se/medlem/kyrkoavgiften