Meny

Kristofer Runow valdes till ny ordförande i kyrkorådet

Under kyrkofullmäktiges sammanträde, måndagen den 11 mars valdes Kristofer Runow till ny ordförande i kyrkorådet, efter avgående Bengt Nylander

Under kyrkofullmäktiges sammanträde, måndagen den 11 mars valdes Kristofer Runow till ny ordförande i kyrkorådet för perioden till och med 2021-12-31. 

Kristofer Runow, har lång erfarenhet inom Svenska kyrkan Sollentuna. Hans engagemang startade i och med att han som 14-åring konfirmerade sig och därefter fortsatte med ungdomsarbete inom kyrkan. Hans första sommarjobb var som kyrkogårdsarbetare men han har även hunnit arbeta bland annat som pedagog i Kummelby kyrka samt redaktör för Kyrkporten. 

Kristofer Runow ersätter avgående Bengt Nylander som har flyttat.