Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon:+46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ingen bisak

I sommar får Silverdals griftegård närmare 70 000 nya små, flygande, kyrkogårdsarbetare. Två bikupor som finns på plats sedan förra sommaren kommer nu att fungera fullt ut.

Bikuporna är en del av miljösatsningen för att främja den biologiska mångfalden av växter på kyrkogården. Dessutom kommer bina att producera en hel del honung. Wilhelm Landréus som är kyrkogårdsföreståndare på Silverdals griftegård berättar om projektet.
–Projektet handlar om goodwill, men framför allt ingår det i vårt miljöarbete. När bina pollinerar hjälper de blommor och växter att sprida sig.
Till att börja med hyrs bikuporna från ett företag som levererat kuporna och installerat bina. Församlingen har valt kupornas gula färg och bestämt placeringen av kyrkans logga.
– Företaget står för all skötsel av kuporna. De skördar också honungen två gånger per år, först runt midsommar och sedan i slutet av augusti eller början av september. Det kommer att bli cirka 30 kg honung per kupa. All honung levereras i burkar med etiketter som berättar att honungen är producerad i Silverdal. Honungen kommer att säljas i Café Blå i Turebergskyrkan till förmån för Sollentuna Hjälpförening. De som besöker griftegården vid allhelgonahelgen kommer i samband med kaffeserveringen att få möjlighet att smaka på honungen.

Stort intresse
Om biodlingen slår väl ut kan kuporna i framtiden komma att skötas av kyrkogårdspersonalen.
– Som det är nu har vi inte riktigt tid att sköta bikuporna själva. Det är därför vi hyr in dem till att börja med. Men det finns planer på att vi ska ta över det, eftersom många här är intresserade. För att göra det behöver man först gå en kurs i biodling. Det är viktigt att ha koll på olika sjukdomar för att bina ska överleva. Vanligast är de virus som överförs av Varroakvalster. Håller man inte nere nivån av Varroa så tar de över och dödar bisamhället. Det stora arbetet med bina är dock att ta reda på honungen. Det är tungt och kladdigt och kräver en hel del utrymme när man ska slunga och få ut honungen ur kakorna.

Sociala varelser
Wilhelm Landreus har personligen ett stort intresse för ekologi och insekter,
speciellt bin.
– Jag har varit intresserad av insekter sedan jag var liten. De är fascinerande små varelser. Speciellt bin är ganska unika eftersom de är sociala varelser. De har oändliga beteenden för sig. Ett bi som hittat nektar kan med dans kommunicera avstånd, riktning och kvalitet på källan till andra bin. Om det blir för varmt i kupan fyller bina cellerna med vatten istället för nektar och pollen. Sedan ställer de sig i flustret och fläktar med vingarna allt de kan och kyler på så sätt ned kupan när vattnet dunstar. Det är också fascinerande hur de under sin livstid går mellan olika uppgifter.

– Det är en uppåtgående trend. Några församlingar har redan bikupor och jag vet att andra är på gång.

Uppåtgående trend
Bikuporna är placerade ovanför slänten bakom krematoriet, vilket innebär att de nog inte kommer att upptäckas av så många besökare till kyrkogården. Valet av plats är medvetet.
– Vi har ställt dem där uppe, istället för inne bland gravarna, för att inte väcka anstöt, eller skrämma någon. Det finns en infart till krematoriet, men den används mest för transporter till och från krematoriet och av blomsterbud. Man får dock gärna besöka kuporna. De flesta kommer nog inte att tänka på att de finns, förrän honungsburkar med Svenska kyrkans logga börjar dyka upp.
Biodlingar på kyrkogårdar är än så länge inte så vanligt. Men det är något som förmodligen kommer att förändras.
– Det är en uppåtgående trend. Några församlingar har redan bikupor och jag vet att andra är på gång. Vi själva har planer på att skaffa kupor också till Sollentuna kyrkogård.

Insektsrestaurang
Det är fler ekologiska projekt på gång på Sollentunas begravningsplatser.
– På planeringsstadiet finns att ta fram boplatser för solitärbin. Det kan ske genom att ställa ut stenar som man borrar hål i med olika dimensioner. Det kan vara återlämnade gravstenar eller vanliga stenblock. Till hösten gör vi en plantering där vi väljer ut växter som vi vet gillas av bin, fjärilar och insekter. Vi har kallat det för en insektsrestaurang. En mindre sådan plantering finns redan vid Sollentuna kyrka, säger Wilhelm Landreus.
Arne Hyckenberg

Ur Kyrkporten nr 3/2018
Läs hela tidningen här

 
 
 

 

Bild: Arne Hyckenberg