Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon:+46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Frågor till Andreas

Pedagoger finns i många av Svenska kyrkans församlingar. Men vad är det egentligen de gör och varför är deras arbete viktigt. Kyrkporten träffade Andreas Salé, pedagogisk samordnare i Sollentuna församling, för att få veta mer. 

När möter man pedagoger i kyrkan?
– Det vanliga är att pedagoger arbetar med konfirmander, barn- och ungdomsgrupper och har enskilda samtal. Men en del arbetar även med vuxenverksamhet.
Vad är din uppgift som pedagog?
– Mycket i min tjänst är inte klassiskt pedagogarbete. Jag har en speciell tjänst som mer handlar om övergripande samordning.  Bland annat arbetar jag med externa aktörer. Vi arrangerar en festival tillsammans med kommunen, har läger tillsammans med Pingstkyrkan och Sinnesrogudstjänster tillsammans med Missionskyrkan. 
Vilken är den vanligaste frågan du får som pedagog? 
– Den vanligaste frågan är om jag jobbar hundra procent. Många vet inte vad vi gör och att vi faktiskt är så många som elva pedagoger i församlingen.
Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det är väldigt mycket som är bra med mitt jobb. Det finns en frihet och en tillit som låter mig planera mycket av arbetet själv. Att få se konfirmanderna växa vidare in i ledarskap och följa dem vidare i livet. Jag har ett hjärta för ungdomar med problematik som kriminalitet och missbruk. Kan man vägleda dem och ge dem del i gemenskapen här, är det värt allt slit på resan. 
I vilka sammanhang möter ni skolelever?
– Vi har jul- och påskvandringar. Till julspelet kommer cirka 1000 elever till kyrkan och vid påsken är det omkring 500. Skolarbetet har gått lite upp och ned genom åren. Förutsättningarna ändrades när det kom en ny läroplan för några år sedan. Då tyckte många rektorer att det blev svårare att samverka. Vi har till exempel ingen skolkyrka längre. Det ska vara religionsfrihet, men jag tycker man tolkar det fel så att det blir frihet från religion. 
Hur gör man Bibelns berättelser relevanta och angelägna för ungdomar idag 2018. 
– Vi har en historia där vi gått från att man ska lära sig saker till att uppleva. Förr var konfirmationen ett förhör, nu är det en predikan där vi berättar det vi varit med om. I Bibeln stöter vi på mänskliga problem. Ibland kan kontexten vara väldigt annorlunda mot vår tid och då måste man förklara det, men annars är det precis samma frågor som människor brottas med idag: vem är jag? Vad är min roll här? Är jag älskad? Jag som gjort så mycket fel, kan jag bli förlåten? Det är frågor som finns i Bibeln och som är relevanta idag. 
– Vi arbetar mycket med drama och andra uttryckssätt som sång och att måla. Vi använder korta inputs, eftersom man inte orkar ta in saker så länge. Vi gör något och sedan får man reflektera själv: vad betyder det här för mig? Det är viktigt att möta alla på ett pedagogiskt sätt. 
– Något konfirmanderna får jobba med är mobilavvänjning. Det är jobbigt i början, men sedan infinner sig ett lugn. Det är viktigt eftersom unga idag inte vet hur man umgås live. Hela deras sociala liv finns i mobilen. Det har blivit så de senaste åren. 
Till sommarens konfaläger är 356 ungdomar anmälda. Vad är hemligheten?
 – Jag tror det beror på att vi tänker konfirmander i alla led. Det är en prioriterad verksamhet i kyrkorådet och i församlingsledningen. Vi har också en speciell konfirmandsamordningsgrupp. 
– Men ska jag välja en USP (Unique selling point) så är det våra konfaledare. Alla som blir konfirmerade erbjuds ledarutbildningen. Den är två terminer plus praktik. Man träffas två till tre gånger i månaden och det ingår läger, pedagogik, teologi och lek. Ledarutbildningen skapar goda samhällsmedborgare. Det är ungefär 20 ledare i åldersspannet 17–28 år som följer med på varje läger. Det finns också en tradition sedan många år med samma lägergårdar. Många föräldrar har varit där på läger som unga. 
Vilka är konfirmandernas vanligaste frågor? 
– När man börjar vill man ofta ifrågasätta. De undrar hur man kan vara så dum att man tror på skapelseberättelsen och liknande. Under resans gång börjar man ställa frågor av mer existentiell karaktär. De frågor de ställer återspeglar mycket det kristna livet, där man efter hand accepterar det man inte kan förstå och söker det som är djupare. 
Varför ska man konfirmera sig? 
– Jag tycker att man först ska ta del av konfirmandundervisningen. Sedan kan man ta ställning om det är något man vill säga ja till och om man ska konfirmeras. Kyrkan erbjuder en gemenskap som är unik och konfirmationen är vägen in i den gemenskapen. Om man inte konfirmeras kan man missa den gemenskapen, säger Andreas Salé.
Arne Hyckenberg

Jag har ett hjärta för ungdomar med problematik som kriminalitet och missbruk. Kan man vägleda dem och ge dem del i gemenskapen här, är det värt allt slit på resan.

Ur Kyrkporten nr 3/2018
Läs hela tidningen här