Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Försök med ängslika miljöer

Den biologiska mångfalden kan liknas vid människans och naturens immunförsvar. Förlusten av biologisk mångfald och klimatfrågan utgör tillsammans två stora hot mot mänskligheten.

Begravningsverksamheten i Sollentuna har satt upp två viktiga delmål i det fortsatta miljöarbetet.
- Öka den biologiska mångfalden
- Minska användningen av fossila drivmedel

Genom att lämna vissa gräsytor oklippta kan vi uppnå båda dessa mål. Om vi klipper mindre gör vi av med mindre bensin och diesel samtidigt som de oklippta gräsytorna kan ge plats åt fler blommor och insekter.

2018-2019 gör vi detta på försök för att se vad som kommer att växa upp och om vi kan skapa ängslika miljöer. Eventuellt kommer vi att plantera in blommande växter eller skapa ny mark där ängsväxter kan trivas.

Gräsytorna inne på gravkvarter kommer att klippas som vanligt men vi låter på försök vissa extensiva ytor mellan gravkvarteren att växa fritt under 2018-2019.  

För frågor eller synpunkter kontakta:
wilhelm.landreus@svenskakyrkan.se – Silverdals Griftegård
rose-marie.ederlov@svenskakyrkan.se – Sollentuna kyrkogård

Sollentuna kommun har ett liknande projekt tillsammans med SLU och Världsnaturfonden. Om det kan man läsa på kommunens hemsida – Blomrika gräsytor.