Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik och konserter

Församlingens kyrkor fylls regelbundet av musik och sång.

Tyvärr är det inte möjligt att genomföra konserter i våra kyrkor och lokaler under pandemin. Övrig musikverksamhet är dock i gång, du hittar mer information lite längre ner på sidan! Läs mer hur vi anpassar verksamheterna