Minikören

Sollentuna Rytmikkör (5-7 år)
15.15 Drop-in med fika för alla barn och föräldrar i Barnlokalerna
15.30-16.00 Körövning i Rytmikrummet
Anmälan till Karin Skoog: karin.skoog@svenskakyrkan.se

Start: 12 mars
Tid: Fredag • 15.15-16.00
Plats: Kummelby kyrka

Det är roligt att så många vill sjunga i Rytmikkören därför har vi för närvarande kö, välkomna med er anmälan! Föräldrar och syskon har möjlighet att stanna kvar i barnlokalerna då körövningen är igång. Välkomna!