Minihäng med rytmik och lunch

Minihäng är en öppen verksamhet för fredagslediga föräldrar med stora och små barn 0-6 år.  ​ 

Häng för daglediga föräldrar med barn 0-6 år.  ​ 
Tid: Fredagar, (20/1-24/2) 
         kl. 10.00 drop-in-fika 
         kl. 10.30 rytmik 
         kl. 11.00 skapande och lek 
         kl. 11.30 Lunch för stora och små 
Plats:  Kummelby kyrka 
Ingen anmälan