Mässa på Trettondedag jul

Tretton dagar efter jul, den 6/1, firar vi att österländska stjärntydare hittade vägen till Jesus i Betlehem. Det är början på det som kallas trettondagstiden och som pågår fram till förfastan.

Mässa
Präst: Sandra Blomgren
Musiker: Ania Proskourina
Jonas Molander, sång
Tretton dagar efter jul, den 6/1 kl. 15.00 i Turebergskyrkan