Foto: Arne Hyckenberg

Livscentrum

När livet ställer stora krav kan vi ibland behöva någon att tala med.

Samtalsmottagning

Livscentrum ger olika möjligheter att samtala med professionella rådgivare och psykoterapeuter.

Familjerådgivning

Familjerådgivning finns till för dig som upplever svårigheter i dina nära relationer.

Inom Livscentrum finns fyra legitimerade psykoterapeuter som kan ta emot par och enskilda. Mottagningen har också volontärer, med grundläggande utbildning i psykoterapi, som tar emot för enskilda samtal.

Du som kommer till Livscentrum gör upp en gemensam målsättning med terapeuten. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö och samtalen sker under tystnadsplikt.

Vi som arbetar på Livscentrum har olika kompetensområden, bland andra:

 • Psykodynamisk terapi
  – relationell och affektfokuserad
 • KBT
 • Systemisk familjeterapi
 • Trauma/EMDR
 • Parterapi
 • Sexologi
 • Migration
 • Existentiell terapi

  Språk: svenska, engelska och spanska

  Alla terapeuter har lång erfarenhet av terapeutiskt och psykosocialt arbete.

PÅ LIVSCENTRUM MÖTER DU

För familjerådgivning kontakta i första hand Mario Silva eller Elisabeth Mannerberg.

För psykoterapi, kris- och stödsamtal kontakta i första hand Gunnel Broberg eller Thomas Ericson (telefontider nedan).

Om du kontaktar oss via mejl, skriv gärna ditt telefonnummer.

om Livscentrum

Livscentrum är en del av Svenska kyrkan Sollentuna och välkomnar alla från 18 år oavsett tro, kyrko- och religionstillhörighet. Är du 16 år eller äldre, hör av dig så kan vi resonera kring olika lösningar. Samtalsmottagningen är till för boende i Sollentuna, familjerådgivningen välkomnar i första hand boende i Sollentuna och Upplands Väsby.

Du hittar Livscentrum på Sköldvägen 12 A, vid Turebergskyrkan.

PREP – Friskvård för parrelationen

Kursen ger verktyg för en varaktig relation och vänder sig till er som vill fördjupa er relation och på ett bättre sätt kunna hantera konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation. Nästa kurs planeras till hösten 2022, företräde ges boende i Sollentuna. Har du frågor? Kontakta Mario, tfn. 08-505 513 49 eller Gunnel, tfn. 08-505 513 39.