Foto: Arne Hyckenberg

Livscentrum

När livet ställer stora krav kan vi ibland behöva någon att tala med.

Under Coronapandemin tar Livscentrum emot som vanligt, men för att minska smittorisken sker det på delvis nya sätt.

Inom Livscentrum finns fyra legitimerade psykoterapeuter som kan ta emot par och enskilda. Mottagningen har också volontärer, med grundläggande utbildning i psykoterapi, som tar emot för enskilda samtal.

Du som kommer till Livscentrum gör upp en gemensam målsättning med terapeuten. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö och samtalen sker under tystnadsplikt.

Vi som arbetar på Livscentrum har olika kompetensområden, bland andra:

 • Psykodynamisk terapi
  – relationell och affektfokuserad
 • KBT
 • Systemisk familjeterapi
 • Trauma/EMDR
 • Parterapi
 • Sexologi
 • Migration
 • Existentiell terapi

  Språk: svenska, engelska och spanska
  Alla terapeuter har lång erfarenhet av terapeutiskt och psykosocialt arbete.

PÅ LIVSCENTRUM MÖTER DU

För familjerådgivning kontakta i första hand Mario Silva eller Elisabeth Mannerberg.

För psykoterapi, kris- och stödsamtal kontakta i första hand Gunnel Broberg eller Thomas Ericson (telefontider nedan).

Nyanmälningar sker i första hand per telefon. Om du anmäler dig via mejl, skriv gärna ditt telefonnummer.

Nu under semestertider kan det tyvärr dröja innan du får återkoppling.

Gunnel Broberg

Gunnel Broberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Leg psykoterapeut, Livscentrum

Mer om Gunnel Broberg

Telefontid måndagar 12.30-13.00
torsdagar 9.00-10.00

Thomas Ericson

Thomas Ericson

Svenska kyrkan Sollentuna

Leg psykoterapeut, Livscentrum

Mer om Thomas Ericson

Telefontid tisdagar 9.00-10.00
onsdagar 11.00-11.30

Elisabeth Mannerberg

Elisabeth Mannerberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Familjerådgivare, Leg psykoterapeut, Livscentrum

Mario Silva

Mario Silva

Svenska kyrkan Sollentuna

Familjerådgivare, Socionom , Leg psykoterapeut, Livscentrum

om Livscentrum

Livscentrum är en del av Svenska kyrkan Sollentuna och välkomnar alla från 16 år, oavsett tro, kyrko- och religionstillhörighet. Vår hållning är att din ekonomi inte ska styra om du kan komma till oss eller inte. Samtalsmottagningen är till för boende i Sollentuna, familjerådgivningen välkomnar i första hand boende i Sollentuna och Upplands Väsby.

Du hittar Livscentrum på Sköldvägen 12 A, vid Turebergskyrkan.