Kurser och samtalsgrupper

Församlingen erbjuder samtalsgrupper och kurser där samtalet står i centrum.

PREP – Friskvård för parrelationen

Kursen ger verktyg för en varaktig relation och vänder sig till er som vill fördjupa er relation och på ett bättre sätt kunna hantera konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation. Nästa kurs planeras till hösten 2022, företräde ges boende i Sollentuna. Har du frågor? Kontakta Mario, tfn. 08-505 513 49 eller Gunnel, tfn. 08-505 513 39.

Öppen onsdag

I Edsbergskyrkan träffas vi varje onsdag för Öppen onsdag. Samtal, fika, skaparhörna och mässa hör till våra aktiviteter.

Onsdagsgruppen - Öppen bibelstudiegrupp

Öppen bibelstudiegrupp i Kummelby kyrka med samtal om livet och tron.

Samtalsgrupp om tro och liv

En samtalsgrupp där vi övar oss i att leva grundad i Gud. Vi utgår ifrån boken ”Finna bönen som redan finns” av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift. Anmäl dig här!

Sorgegrupper

Vi samtalar om våra erfarenheter om sorg. Du får stöd och redskap att hantera sorgen. Vi har grupper för barn, ungdomar och vuxna.

Vändom

Vändom är en grupp för personer med missbruksproblematik och för anhöriga till missbrukare av alkohol och droger, samt personer engagerade i ämnet. 

Samtal i centrum

Hur kan bibelläsningen hjälpa oss i vardagen?

Alpha – En grundkurs i kristen tro

Vad är meningen med livet? Vem var Jesus? Vad gör jag med resten av mitt liv? Det är några av de frågor som Alpha - grundkurs i kristen tro tar upp.

Betakurs

Beta är för dig som nyligen eller tidigare gått en Alphakurs och vill söka vidare.