Kungörelse Sollentuna församlings  kyrkofullmäktige

Nyvalda kyrkofullmäktige i Sollentuna församling kallas härmed till sammanträde måndagen den 29 november 2021 kl. 19.00 i Kummelby kyrka.

Fråga Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och inleds med en offentlig frågestund. Alla medlemmar i Svenska kyrkan Sollentuna äger rätt att ställa frågor gällande församlingens verksamhet. Frågorna ska vara insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en vecka före varje sammanträde.

KF Kungörelse 211129 NYVALDA

Kallelse211129NYVALDA

Måndagen den 29 november 2021 kl. 19.00 i Kummelby kyrka,
Sollentunavägen 83.

Svenska kyrkan Sollentuna, Ålderspresidenten 
Box 13, 191 21 Sollentuna
E-post: sollentuna.forsamling@svenskakyrkan.se