Meny

Kontroll av gravstenar

Under hösten 2016 genomfördes kontroller av gravstenssäkerheten på Sollentuna kyrkogård och Silverdals griftegård.

Slutbesiktning av gravstenar och dess säkerhet pågår nu på båda kyrkogårdarna. I förekommande fall kommer gravstenar att läggas ner i avvaktan på åtgärd från gravrättsinnehavarna.

Säkring av gravstenar

Just nu pågår arbetet med att säkra de gravstenar där ägaren tagit hjälp av
Sollentuna församling. Arbetet kommer att vara slutfört 30/6 2017.
Gravrättsinnehavare som har valt att säkra gravstenen på egen hand ska 
också ha slutfört sitt arbete senast 30/6 2017, därefter kommer de gravstenar som inte klarar ”Centrala gravvårdskommitténs” riktlinjer att läggas ner på marken

Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor, några med dödlig
utgång, har skett på grund av fallande gravstenar.
Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.
Observera dock att stenen kan vicka något på sockeln utan att den utgör
en fallrisk. Denna ”vickmån” finns där för att stenen ska kunna lyftas av
från sockeln vid exempelvis en textkomplettering.
För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande:
•Gravstenen får inte luta för mycket
•Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek
•Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Så här går en gravstenstest till

Tester kommer att utföras i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommitténs) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. I de fall då gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven kommer graven att märkas upp och gravrättsinnehavaren att kontaktas via brev. Om gravstenen bedöms vara en stor säkerhetsrisk kommer den att läggas ner.

Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor, några med dödlig utgång, har skett på grund av fallande gravstenar.

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.

Observera dock att stenen kan vicka något på sockeln utan att den utgör en fallrisk. Denna ”vickmån” finns där för att stenen ska kunna lyftas av från sockeln vid exempelvis en textkomplettering.

För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande:

  •   Gravstenen får inte luta för mycket.
  •   Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
  •   Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg. 

 FORMULÄR TILL DIG SOM FÅTT BREV ANGÅENDE GRAVSTEN OCH SÄKERHET


Läs mer om begravning och kyrkogårdar här

Läs mer om gravsäkerhet

För exakta värden se CGK:s dokument ”Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravvårdar av natursten”

 

Läs mer på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida

 

I CGK INGÅR FÖLJANDE ORGANISATIONER

  • Gravvårdsfirmornas riksorganisation/Sveriges Stenindustriförbund
  • Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation
  • Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
  • Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer   

Frågor om gravsäkerhet

Susanne Lindqvist, Begravningsassistent
Öppettider: mån-fre 9.00-11.30 och 13.00-14.30
Tfn: 08-505 513 16
E-post: Susanne Lindqvist