Konfa infotext

Besked om erbjuden plats kommer fredagen 22/9 per e-post.
För dig som ännu inte sökt finns det fortfarande några få platser kvar på Camp Ånn, Björkögården och Terminskonfa - kom in med din anmälan redan idag!
Om det blir fler som vill åka på ett visst läger än det finns bäddar kommer lottning att avgöra. Men alla kommer att få erbjudande om plats på något av våra 10 alternativ.