Gymnasiekonfirmation

Kanske finns tid och lust nu att ta dig, dina livsfrågor och andra på allvar? Nu erbjuder vi dig som går i gymnasiet en ny chans till konfirmation.  

Kanske fanns inte tiden mellan träningar, kompisar, musiken, skolan, familjen? 
Kanske var du inte intresserad? 
Det kan finnas många skäl till att man tackade nej till konfirmationen i högstadiet.  
Vårt upplägg är några intensiva träffar och ett helgläger 10-12/3. 
Vi börjar 16/1 kl. 19.00-21.00 i Edsbergskyrkan, Kaplansbacken 2 och avslutar med konfirmation den 29/4 i Turebergskyrkan. Ingen kostnad.
 
Som konfirmand får du möjlighet till nya insikter och nya vänner. Du får samtala om livet, kristen tro och värderingar. Tillsammans med andra får du fundera över om du tror på Gud, vad som är viktigt i ditt liv och diskutera livsfrågor. 
 
Ej medlem eller ännu inte döpt? 
Alla är välkomna att delta. I samband med konfirmationen behöver man anmäla inträde och för att konfirmeras måste du också vara döpt. Under den här konfirmandtiden ges det möjlighet till dop för dig som önskar det. 
 
Anmäl dig längre ner på sidan
 
Frågor och funderingar:  
kontakta Agneta, pedagog eller Monika, präst 
 
Hälsningar  
Agneta och Monika 
 
 Agneta Sundén, 08-505 514 02 agneta.sunden@svenskakyrkan.se 
Monika Rohdin, 08-505 514 06 monika.rohdin@svenskakyrkan.se 

GDPR

GDPR utläses General Data Protection Regulation och är en lag som gäller över hela EU från och med 2018-05-25. Översatt till svenska så blir GDPR Dataskyddsförordningen. I Sverige ersätter GDPR Personuppgiftslagen (PUL).