Gålölägret 2023

OM DU BEHÖVER EXTRA STÖD

Konfirmation – Gålölägret 2023
Gålölägret vänder sig till dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola. Under lägret får du tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Duger jag som jag är? Hur är en bra vän? Behövs jag? Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad betyder det att alla människor är lika mycket värda? Vad betyder det att alla är skapade till Guds avbild? 

Om Gålölägret
Gålölägret gör det möjligt för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd att få mötas och lära känna varandra och syftar till att motverka utanförskap och ge ökad förståelse för olika livssituationer. Lägret hålls på Gålögården i Stockholm och det kostar inget att delta. Det finns 20 deltagarplatser och de flesta som deltar är mellan 14 och 18 år. Ibland är någon äldre. Cirka 10 ledare är med på lägret. De flesta ledare är mellan 20 och 30 år och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar både med och utan funktionsvariationer. På lägret finns också en lägerpräst och en lägerchef som har huvudansvar för lägret.

Vad händer på lägret?
De flesta dagar har ett schema som ser ungefär likadant ut. Vi har morgonbön och konfirmationsundervisning, scouting och skapande. Vi håller på med olika aktiviteter och på kvällarna har vi aftonbön. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, leker, vandrar och håller på med scouting. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.

Innan lägret
Alla deltagare bjuds in till individuella informationssamtal om lägret och får möjlighet att träffa några av ledarna. Informationssamtalen är viktiga för att ledarna ska kunna avgöra hur varje konfirmand ska kunna få rätt stöd under lägret.

Fråga oss om du vill veta mer kontakta:
Victor Lindblom, präst. Tfn; 08-616 88 18, 073-039 57 21 eller 
mejl; victor.lindblom@svenskakyrkan.se

GÅLÖLÄGRET OM DU BEHÖVER EXTRA STÖD - läs mer här