Meny

Gålölägret

Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, specialskola, träningsklass eller särskola.

Info om Gålölägret
Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, specialskola, träningsklass eller särskola. De flesta som är med på Gålölägret är mellan 14–18 år.   

Konfirmation – Gålölägret
Under tre veckor får du tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Duger jag som jag är eller behöver jag vara någon annan? Hur är en bra vän? Behövs jag? Vad har Gud med mitt liv att göra?

Dagarna är fyllda av olika aktiviteter. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, håller på med scouting. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.

 Vad betyder det att alla människor är lika mycket värda? Att alla är skapade till Guds avbild? Hur märks det? Våga utmana dig själv och få ett minne för livet! Gålölägret är en unik möjlighet att lära känna människor du kanske aldrig skulle ha träffat annars. Ledarna på Gålölägret har erfarenhet av att arbeta med ungdomar både med och utan funktionsnedsättning.

Om Gålölägret
Vad är Gålölägret? Gålölägret är ett konfirmationsläger som drivs av Högalids församling med stöd av Stockholms stift.

När? Lägret pågår 15 juni till 4 juli 2020 (tre veckor). Konfirmationsgudstjänsten sker lördag 4 juli.

Var? På Gålögården utanför Stockholm

Kostnad? Det kostar inget att vara med på Gålölägret.

Vem kan gå på lägret? De flesta som går på lägret är ungdomar mellan 14 och 18 år. Ibland händer det att någon deltagare är några år äldre. Både ungdomar med och utan behov av särskilt stöd är välkomna! Gålölägret är för dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola.

Hur många platser finns det på lägret? Det finns 20 platser på lägret.

Hur många ledare finns det på lägret? Det finns cirka 10 ledare på lägret. De flesta är mellan 20 och 30 år och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Det finns också en lägerpräst och en chef, en person som har huvudansvar för lägret.

Är det några träffar innan lägret? Innan lägret bjuds alla deltagare in till individuella informationssamtal. Då får deltagarna träffa några av ledarna och veta mer om lägret. Informationssamtalen är viktiga för att ledarna ska kunna avgöra hur varje konfirmand ska kunna få rätt stöd under lägret.

Vad händer på dagarna? De flesta dagar har ett schema som ser ungefär likadant ut. Vi har morgonbön och konfirmationsundervisning, scouting och skapande. Vi håller på med olika aktiviteter och på kvällarna har vi aftonbön. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, leker och vandrar. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.

Vad är syftet med Gålölägret? Gålölägret är ett konfirmationsläger som möjliggör för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd att få mötas och lära känna varandra. Gålölägret syftar till att motverka utanförskap och ge ökad förståelse för olika livssituationer. Under tre veckor får deltagarna tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Duger jag som jag är eller behöver jag vara någon annan? Hur är en bra vän? Behövs jag? Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad är en människa värd? Vad betyder det egentligen att alla människor är lika mycket värda?

Gålölägret är ett läger för alla som är intresserade av människovärde och mänskliga rättigheter. Vad betyder det att alla människor är lika mycket värda? Att alla är skapade till Guds avbild? Hur märks det?

Gålölägrets historia
Gålölägret har funnits sedan 1989 och utvecklades på Gålö utanför Stockholm. Lägret startades med Åhuslägret, ett konfirmationsläger i Skåne, som förebild och har drivits av en ideell förening, Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet, som har samverkat med såväl Stockholms stift som Svenska Scoutförbundet och Högalids församling. Fr o m 1 februari 2014 är Högalids församling huvudman för Gålölägret. Gålölägret bedrivs med stöd från Stockholms stift, externa stiftelser och gåvor. Högalids församling samverkar med riksförbundet Döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning för att göra lägret så tillgängligt som möjligt.

Kontaktperson:
Anders Marklund, församlingspedagog
Svenska kyrkan Högalids församling
Tfn 08-616 88 24