FREDAG 4/11 

Här ser du vad som händer på kyrkogårdarna och i våra kyrkor under fredagen 4/11 under allhelgona helgen.

Silverdals griftegård  

Kaffeservering utomhus Silverdals griftegård kl. 10.00-16.00 
Öppet för ljuständning kl. 8.00-20.00.
Expeditionen Silverdals griftegård öppen kl. 10.00-16.00

Musikandakt kl. 16.00 
med Göte Widlund och Lena Thoms.  
Silverdalskapellet 

Sollentuna kyrka & kyrkogård  

Kaffeservering utomhus på Sollentuna kyrkogård kl. 10.00-16.00 
Öppet för ljuständning Sollentuna kyrkogård kl. 8.00-20.00.
Expeditionen öppen kl. 10.00-16.00

Requiem - Nu är en dag framliden kl. 18.00 
Hans Kennemark,musik
Alf Hambe, text  
Instrumentalensemble
S:t Larskören  
Ewa Lena Kansbod, dirigent
Kjell Dellert, präst  
Sollentuna kyrka