Svenska kyrkan Sollentuna

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon: +46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkporten

Läs senaste numret av Kyrkporten.

Kyrkporten ska spegla det kristna livet genom församlingens verksamhet och Svenska kyrkans arbete nationellt och internationellt. 

Läs senaste numret av Kyrkporten här PDF

Samhällsinformation
Kyrkporten delas ut av PostNord till 29 054 hushåll i Sollentuna 6–8 gånger per år. Tidningen räknas som samhällsinformation enligt PostNords bestämmelser och delas därför ut till alla hushåll, även de som har en dekal med ”nej tack till reklam”. PostNord följer rekommendationer från SWEDMA* som innebär att utskick från stat, kommun, kyrka och politiska partier klassas som samhällsinformation eftersom man anser att de faller in under Tryckfrihetsförordningens 1 kapitel 1 §.
http://media.swedma.se/samhallsinfo_el_marknadsforing.pdf

*Bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring