Församlingens nya ungdomsledare

41 stycken ungdomar avslutade ledarutbildningen 14/9 (alla är inte med på bild). 

Efter 2 års ledarutbildning kommer ungdomarna att vara verksamma i församlingen som konfirmandledare eller ledare i barnverksamheten.

Lycka till!