Fakta församlingen

Sollentuna församling är en av landets största församlingar med drygt 72 000 invånare, varav drygt 36 000 är medlemmar.

Församlingens vision
Nedan kan du läsa församlingens vision.
Var dag med Gud

Vår Mission och vårt uppdrag:

Vi ska utifrån vår tro på Jesus Kristus
hjälpa människor att finna
en tro på Gud
ett hopp som bär
ett liv i kärlek och fred

Fakta
Församlingen består av fyra distrikt och fyra enheter samt begravnings-verksamheten.
Vi är drygt 100 anställda.
Distrikten (4 kyrkor) leds av en distriktschef och har varsitt distriktsråd som utgörs av förtroendevalda.
Det finns mellan 12-19 medarbetare/distrikt med många yrkesgrupper representerade såsom präster, musiker, diakoner, pedagoger, förskolelärare. De fyra enheterna är centrala och ansvarar för planering, information ekonomi/fastigheter och administration.

Kyrkliga handlingar 2017 (2016)
Dop 286 (263)
Konfirmation 318 (298)
Vigsel 88 (120)
Kyrklig välsignelse 1 (4)
Begravningsgudstjänster 320 (298)

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) – godkänd av Domkapitlet.
Läs FIN här