Fakta församlingen

Sollentuna församling är en av landets största församlingar med 74 512(2021) invånare, varav 34 234 är medlemmar.

Församlingens vision
Nedan kan du läsa församlingens vision.
Var dag med Gud

Vår Mission och vårt uppdrag:

Vi ska utifrån vår tro på Jesus Kristus
hjälpa människor att finna
en tro på Gud
ett hopp som bär
ett liv i kärlek och fred

Fakta
Församlingen består av fyra distrikt och fyra enheter samt begravnings-verksamheten.
Vi är drygt 100 anställda.
Distrikten (4 kyrkor) leds av en distriktschef och har varsitt distriktsråd som utgörs av förtroendevalda.
Det finns mellan 12-19 medarbetare/distrikt med många yrkesgrupper representerade såsom präster, musiker, diakoner, pedagoger, förskolelärare. De fyra enheterna är centrala och ansvarar för planering, information ekonomi/fastigheter och administration.

Kyrkliga handlingar 2021 
Dop 274
Konfirmation 314
Vigsel 31
Kyrklig välsignelse 0
Begravningsgudstjänster 261

Organisation

Svenska kyrkan Sollentuna är Sveriges näst största församling och motsvarar geografiskt hela kommunen.

Vi arbetar i församlingen var dag med Gud

Möt några av församlingens hundra medarbetarna här.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) – godkänd av Domkapitlet.
Läs FIN här