Ekumenisk gudstjänst på Världsböndagen

Första fredagen i mars firas världsböndagen i mer än 100 länder runt vår jord.

Gudstjänstprogrammet förbereds varje år av kvinnor i ett visst land, i år av kvinnor i Taiwan. Programmet har samma tema och innehåll i hela världen och speglar den verklighet som kvinnorna i ursprungslandet lever i, deras glädjeämnen och problem i samhälle och kyrka.
I Sverige går kollekten till yrkesutbildning och projekt för unga kvinnor i låginkomstländerna. att Eva-Maria Munck sjunger och spelar 
Tid: fredag 3/3  kl. 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Läs mer här