Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon:+46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stöd medmänniskor på flykt

Det här kan du hjälpa till med.

Kyrkoordningen

”Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv.” 
(Kyrkoordningen, första avdelningen)

 

Vi tror att varje människa är sedd, känd och älskad av Gud, skapad som en avbild av Gud själv. Det är därför naturligt för oss att välkomna alla människor oavsett bakgrund att delta iallt det som händer i våra kyrkor - i gudstjänster, caféer, ungdomsträffar, bibelstudier, stickgrupper, babysång och mycket mer. Jesus, som själv bar på erfarenheten att som barn behöva fly tillsammans med sin familj från förtryck och våld, visade i ord och handling att vi människor behöver både Gud och varandra, att vi ska älska vår nästa.

Så här kan du hjälpa nyanlända här i Sollentuna

Språkcafé

Församlingen har Språkcafé i Turebergskyrkan. Vi samarbetar även med Rudbecks gymnasium kring läxläsning för elever på introduktionsprogrammet.
Språkkafé i Turebergskyrkan
Lilijana Berg, präst
Tfn 08-505 513 62

Läxläsning på Rudbecks gymnasium

Ingrid Franzon, diakonTfn 08-505 514 34

Vänskap
Kanske vill du bjuda hem någon nyanländ på middag eller ses över en kopp kaffe och öva svenska?

Invitationsdepartementet
Kompissverige
Kompisbyrån

God man

Fundera över om du kan tänka dig att vara god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ett ensamkommande barn, eller om ni till och med har möjlighet att bli familjehem. Man får information och utbildning via kommunen. 
Sollentuna kommuns hemsida

Hyra ut rum

Har du ett rum som du kan tänka dig att hyra ut till någon som är nyanländ i Sollentuna?
Kontakta tex Sollentunahem

Klädinsamling

Gällande klädinsamling så rekommenderar vi organisationer som t ex Myrorna, Röda Korsets Kupan, Stadsmissionen eller Skopan i Upplands Väsby.

Fler lästips/länkar:

Act Svenska kyrkan
• Svenska kyrkans arbete för människor på flykt
75 miljoner extra till flyktingarbete 
Arbete bland flyktingar i Stockholms stift 

Idéer och frågor

Välkommen att höra av dig till församlingens migrationssamordnare Ingrid Franzon, tfn 08-505 514 34, Ingrid Franzon, diakon

Svenska kyrkan gör även det här för medmänniskor på flykt
Svenska kyrkan Sollentuna är en del av ett stort nätverk av kristna över hela världen, och arbetet för människor på flykt har varit viktigt för oss som kyrka i många år. Vi stödjer flyktingläger och arbete längs med flyktvägen i Europa, och arbetar tillsammans med många systerkyrkor runtom i världen med stöd till hållbar försörjning, insatser vid katastrofer, med fredsinitiativ, religionsdialog och stöd till utsatta troende, med klimatfrågor och arbete för hälsa mm. När sådant fungerar dåligt kan det leda till att människor behöver ge sig iväg på flykt.
Läs mer här Stöd till människor på flykt i andra länder

I Sverige är vi sedan 1994 en av huvudmännen för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, och finns med i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migrationsfrågor. Vi samarbetar också både nationellt och regionalt med andra frivilligorganisationer och myndigheter gällande den aktuella flyktingsituationen.