DEN 22 SEPTEMBER RINGER VI I KLOCKORNA I S:T ERIKS KYRKA

Man hade kunnat tro att vi firar att vår Kyrkoherde Robert Thysell har varit just kyrkoherde i precis ett år - men icke!

Orsaken är nämligen att vi ska mäta vibrationerna  i den bärande konstruktionen. Som vi har meddelat tidigare har vi upptäckt sprickbildningar som måste åtgärdas och mätningarna kommer underlätta planeringen av detta arbete.

Så passa på att njuta av klockornas vackra klang den 22 september, inför tystnaden som kommer vara i cirka ett år.