Meny

Sök pengar ur ungdomsfond

Brit af Klerckers stipendium kan sökas av Sollentuna ungdomar mellan 12-25 år.

Sökande ska i sin ansökan kortfattat redogöra för sina studier, mål och förhoppningar. Storleken på stipendierna varierar beroende på den sökandes ekonomiska/personliga situation, familjeförhållanden, hälsotillstånd/funktionshinder etc. Endast enskilda personer, 12–25 år och boende i Sollentuna kan söka stipendium.

Stiftelsen Brit af Klerckers ungdomsfond instiftades på 40-talet av Göran af Klercker vars tonårsdotter Brit hade dött i tbc. Fondens grundkapital var de pengar han reserverat för hennes utbildning. Enligt fondens stadgar ska årligen en del av fondmedlens avkastning användas för utdelning av stipendier till behövande ungdomar i Sollentuna.

Ansökningsblankett
Sista ansökningsdag: 30 april och 31 oktober

Kontakt: Rose-Marie Ramquist, sekreterare i Brit af Klerckers Ungdomsfond
Tfn: 08-505 513 64
E-post: rose-marie.ramquist@svenskakyrkan.se

Ansökan skickas till:
styrelsen för Brit af Klerckers ungdomsfond,
c/o Svenska kyrkan Sollentuna,
Box 13
191 21 Sollentuna