Bortom sorgen

En kurs om att bearbeta och leva med sorg och förlust

Under kursen får vi lära oss om sorg, reaktioner, myter och konkreta
verktyg som kan hjälpa oss att gå vidare i livet. Kursen riktar sig till
dig som förlorat en anhörig, vän, gått igenom skilsmässa/separation,
drabbats av sjukdom, arbetslöshet, olycka osv.
Anmälan: kummelby@svenskakyrkan.se, ange ”Bortom sorgen.”
Kontakt: Linn Wågberg, linn.wagberg@svenskakyrkan.se, tfn 070-822 12 67.
Tid: Tor 22/9 (start), 29/9, 6/10, 13/10, 20/10 • 18.30
Plats: Kummelby kyrka