Besök kummelby kyrka

Fönster med konstglas från Venedig och skulpturer av Lena Lervik.

Fakta Kummelby kyrka

Besöksadress: 
Sollentunavägen 83
Tfn: 08-505 513 00
Öppettider:
Öppettider i cafét är måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-11.30
Söndag i samband med gudstjänst kl 10.00 och 18.00
Sociala medier: 
facebook: Kummelby kyrka
instagram: @kummelbykyrka
#kummelbyungdom

Kummelby kyrka

Om kyrkan
Den ursprungliga Kummelby kyrka invigdes 1957 efter decennier av insamlingar. Fastän kyrkan byggdes till på 70-talet, räckte utrymmena ändå inte till och församlingen började planera för en
nybyggnad. I september 1999 togs kyrkan ur bruk och några veckor senare togs på samma plats det första spadtaget för en ny kyrka. Strax före jul ett år senare kunde den nya kyrkan invigas.
Kyrkan är murad av tegel bränt i Danmark. Murningen är utförd enligt en gammal metod och väggarna i kyrkorummet är 60 cm tjocka, två och en halv sten. Från kyrktorget, som binder
samman kyrkorummet med övriga lokaler, passerar man stora ekdörrar in i kyrkorummet.
På motsatt vägg, den norra, finns en Mariarelief i blickfånget. Det är den havande jungfrun, stående på månskäran och med en krans av tolv stjärnor runt hjässan. Skulptören Lena Lervik kallar bilden för Den apokalyptiska kvinnan, Uppenbarelseboken 12. Hon har även gjort skålen ”Vessica Piscis” till höger om ingången. Skålen, som fylls med vatten från kyrkans dopfunt, bärs upp av två händer. Kyrkans altare är liksom ambon av ek och har fem skifferplattor med guldkors infällda i altarskivan. Skifferplattorna kommer från
den gamla kyrkans tak. Dopfunten i svart granit med dopskål i silver, tillverkades till gamla kyrkans invigning 1957. Det sydöstra
hörnets fönster sträcker sig från golv till tak och är fyllda med konstglas från Murano i Venedig, Italien.