Babyrytmik för 0-10 månader i Edsbergskyrkan

Sångstund med mycket tempo, rörelse och rytm (och såpbubblor!!!) och även tid och tillfälle för lek, samvaro, pyssel och fika.

Begränsat antal deltagare.
Tid: Onsdagar 13.00 - 15.00
Plats: Barnlokalen i Edsbergskyrkan. Egen ingång bakom klockstapeln.
Anmälan: Emma Muhr,
emma.muhr@svenskakyrkan.se
sms 072-524 92 58