Foto: Alex Giacomini /Ikon

Babycafé med rytmik i Kummelby kyrka

Välkomna att anmäla er till våra rytmikgrupper i Kummelby kyrkas rytmikrum!

Babycafé med rytmik i Kummelby kyrka                  
Babyrytmik där våra minsta får rocka loss till härliga rytmer tillsammans med rytmikpedagog. 
Tid: Start 16/2 med uppehåll v 15.   
         Grupp 0-1 år rytmik, torsdagar kl. 13.00,  
         Grupp 1-2 år , torsdagar, café från kl.14.00, rytmik kl. 14.15 
Plats: OBS! Kummelby kyrkas barnlokaler, (tidigare Silverdalssalen)  
Anmälan till: Karin.Skoog@svenskakyrkan.se