Askonsdagen, fastan och påsken – så hänger det ihop!

Alla har vi stämt in i julsången som påstår att julen varar ända till ”påska”, men redan i nästa strof inser man att ”det var inte sant, för där emellan kommer fasta”. Men vad handlar fastan om egentligen. Sollentuna församling reder ut begreppet.

- Under fastan utmanas vi att se och bryta med det som är destruktivt i våra liv och för vår värld, säger Robert Thysell, kyrkoherde i Sollentuna församling.

Efter tre dagars fest, som startar med fastlagssöndagen och avslutas med fettisdagen, infaller askonsdagen – dagen som inleder årets första fasta i kristendomen. Namnet askonsdag kommer ifrån den kristna sedvänjan att strö välsignad aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder. Spår av denna sed ser vi ännu idag då det är vanligt att prästen tecknar ett kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor. Askonsdagen infaller på olika datum varje år, vilket styrs av påskdagen, som alltid firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. I år infaller Askonsdagen den 22 februari. Fastan varar i 40 dagar men bryts varje söndag, då man får konsumera det man väljer bort under övriga fastan.

- I min familj tog vi samtalet om vad vi som individer kunde göra för att bidra till en bättre värld under fastan. Det blev ett bra samtal i familjen, och för egen del känns den fasteutmaning jag landade i inspirerande.

Att fasta behöver emellertid inte alltid betyda att man avstår från att äta viss mat. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, sociala medier, hissar och rulltrappor, eller något annat.

Varför inte avstå från att använda en summa pengar till förmån för någon annan? Inom ACT Svenska kyrkan gör vi det genom fasteaktionen 2023.

Fasteaktionen 2023

Fastan