Meny

Artikel från Kyrkporten nr 3

Som ett miljövänligt vårtecken rullar nu nyinköpta lastcyklar på Sollentunas båda kyrkogårdar.

 

– Cyklarna ska ersätta andra fordon vid persontransporter eller då man behöver transportera mindre maskiner som exempelvis en trimmer eller lövblås inom kyrkogården, men det funkar också att lasta och transportera ogräsrens och löv, berättar Wilhelm Landreús, förman på Silverdals griftegård. 
En stor fördel är också att skolungdomar, praktikanter och andra utan körkort kan använda cyklarna.

Användandet av cyklarna utvärderas under 2016 och kan komma att utökas med fler om försöket faller väl ut, berättar Wilhelm Landreús (till höger), förman på Silverdals griftegård. Bild: Theresia Jatta Köhlin Bild: Theresia Jatta Köhlin

Församlingen är mitt uppe i arbetet med att bli miljöcertifierade och cyklarna är ett delmål för kyrkogårdsförvaltningen. Cyklarna som kommer från den finska cykeltillverkaren Helkama har tre hjul och en lastbehållare framför styret. Användandet av cyklarna ska utvärderas under säsongen 2016 och kan komma att utökas med fler om försöket faller väl ut.

– Förutom miljöaspekten och eventuella hälsoeffekter på personalen så känns det som att de diskreta svarta cyklarna tillför ett lugn och en känsla av harmoni som stämmer väl överens med den miljö vi vill skapa och ha här på kyrkogårdarna, avslutar Wilhelm Landreús.