Annandagen 26 december 15:00  Livesänd Gudstjänst från S:t Eriks kyrka

”Fröjdas vart sinne” lyssna till och sjung med i julens älskade psalmer tillsammans med trumpeter och tromboner från S:t Eriks kyrka.
Kyrkoherde Lasse Svensson predikar, Ewa Lena Kansbod spelar orgel.
Sammanlyst mässa i S:t Eriks kyrka.
Brasskvartett medverkar.
Sänds på församlingens Facebooksida.