100 000 kronor till ACT till stöd för utsatta i Afghanistan

Sedan maktövertagandet i Afghanistan har kring 500.000 människor tvingats bli flyktingar i sitt eget land. Därför skänker Sollentuna församling en gåva till ACT Svenska kyrkan, som genom sina partners stöder människor i landet som nu är oerhört utsatta.

- Situationen i Afghanistan är oerhört sorglig, bedrövlig, katastrofal! Och det är människor som far illa. Nu tar vi i Sollentuna församling 100 000 kronor av de pengar vi har i budget för att kunna ge hjälp i katastrofsituationer. Vi tar hjälp av ACT Svenska kyrkan, säger kyrkoherde Lasse Svensson.

ACT Svenska kyrkan (Action by Churches Together) är genom sina samarbetspartners på plats i Afghanistan och arbetar för att bistå internflyktingarna på bästa sätt; med mat, vatten och tillfälligt tak över huvudet.

Tycker ni detta är intressant för era läsare, lyssnare och tittare är ni välkomna att kontakta Lasse Svensson. Hans kontaktinformation hittar ni längst upp.

- ACT har kontakterna och vägarna för att hjälpen ska komma fram. Och mer hjälp kommer behövas. På många sätt. Konkret stöd till människor på flykt, stöd där det går för att vidare driva arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati. Ora et labora. Bed och arbeta. Det är ett stort arbete vi har framför oss, säger han.

ACT har genom sina partnerorganisationer i Afghanistan arbetat i landet i mer än 30 år under extremt komplexa förhållanden. De följer noga de pågående förändringarna i landet och försöker hitta säkra sätt att fortsätta arbetet för civilbefolkningen, utan att riskera de anställdas säkerhet.

Genom en gåva till ACT Svenska kyrkans katastrofarbete kan även du vara med och bidra. ACT Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen och behov av gåvor till katastrofinsatserna är stort.

Läs mer på ACT:s hemsida