Foto: Alex Giacomini /Ikon

Café och mötesplats

För dig som är dagledig! Församlingen har många aktiviteter att erbjuda dig.