Några flickor övar sång
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Tutti Frutti-kören

En barnkör för dig som går i årskurs 1-6. Vi har vår bas i Boteå sockenstuga och övar onsdagar 17.30-18.30.

Tutti frutti-kören under pandemin

Kören är vilande även under hösten 2020.

Fråga mig om Tutti-fruttikören

Eva Rosell

Eva Rosell

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Kantor