En skolpojke plockar med psalmsiffrorna som hännger på kyrkväggen.
Foto: Bengt Forsberg/Sandbergs foto Sollefteå

Skolprogrammet

Vi vill ge kunskap och upplevelser till alla elever oavsett ålder och bakgrund. Vår önskan är att vara en resurs för skolan och skapa en meningsfull samverkan. Genom våra skolprogram får eleverna ta del av kyrkans miljöer och det kristna kulturarvet.

Upptäck kyrka -  se, känn och lyssna!

Kyrkan är en mångfacetterad byggnad fylld av historia, konst, traditioner och berättelser från när och fjärran. I Sollefteå-Boteå pastorat finns fem olika kyrkor med anor från medeltiden. De är alla levande kulturav som används regelbundet. För att öka tillgängligheten och öppna upp kyrkorna ännu mer erbjuder vi skolprogram med kyrkopedagogik som metod. Inspirationen kommer från Tyskland där den använts i närmare 30 år.

Ett barn är inte ett kärl som ska fyllas utan en eld som ska tändas.

François Rabelais (1494-1553) fransk renässanspoet

Kyrkopedagogik är upplevelsebaserad och anpassas helt efter målgruppen. Vidare överensstämmer den med skolans läroplan. Eleven får använda flera olika sinnen som främjar spontanitet och kreativitet. Kyrkopedagogik bygger på ett aktivt lärande utifrån tre grundpelare: dialog, delaktighet och helhet. Välkommen att boka ett kyrkopedagogiskt skolprogram och möjligheten att flytta en lektion till en annan miljö.

  • Tid ca 90 min
  • När: september-november, mars-juni
  • Var: Sollefteå kyrka
  • Antal: halvklass
  • Årskurs: förskola-åk 6 

Ladda ner skolprogram

pdf-filer

Fråga oss om vår verksamhet för skolan

Eva  Berglund

Eva Berglund

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Församlingspedagog

Henrik Domeij

Henrik Domeij

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst

Lgr 11, innehåll åk 1–3

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam. Några berättels­er ur Bibeln och dess innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Lgr 11, s. 188

Lgr 11, innehåll åk 4–6

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världs­religionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.  
Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristina högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner ...
Lgr 11, s. 188f

Lgr 11, innehåll åk 7-9

Centrala tankegångar och urkunder inom kristen­domen ... islam, judendom ... 
Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
Lgr 11, s. 189