Meny

Komminister med inriktning sjukhussjälavård

Bli sjukhusprästen vid Sveriges mest välockuperade sjukhus. I tjänsten ingår möjligheten att gå sjukhuskyrkans kompetensprogram i fyra steg.

Vi erbjuder en tjänst för dig som vill arbeta med själavård riktad till patienter, deras anhöriga, personal samt, sedan över tre år tillbaka, ockupanter vid Sollefteå sjukhus. Du blir Sollefteås ”sjukhuspräst”. Inom sjukhuskyrkan jobbar du självständigt och utåtriktat. Du förlorar dock inte kontakten med församlingsarbetet, och dina övriga kollegor i pastoratet, då du medverkar i planering, genomförande och utveckling av gudstjänster, kyrkliga handlingar och annat som hör prästyrket till. Då främst i Sollefteå församling. I tjänsten ingår möjligheten att gå sjukhuskyrkans kompetensprogram i fyra steg.

Du bör ha några års erfarenhet som präst. Själavårdsutbildning/sjukhusprästutbildning är meriterande. Körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning när du arbetar i våra bygder.

Tjänsteställe Sollefteå
Tjänsten är på heltid och tillsvidare.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

 Välkommen med din ansökan samt sedvanliga ansökningshandlingar
senast 13 september till
Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå
Kyrkvägen 18
881 34 Sollefteå
Vi tar gärna emot ansökan via e-post solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Ytterligare information:
Kyrkoherde Charlotte Odelberg 0620-835 60, från och med vecka 34
Komminister Rolf Öhlén, 0620-835 15, vecka 29-31
Komminister Henrik Domeij 0620-835 30, vecka 32-33

Facklig kontakt:
KyrkA: Håkan Stiberg 063-51 71 11, 070-224 78 43

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

sollefteå pastorat

Sollefteå pastorat blir verklighet vid årsskiftet och utgör då, i geografin, samma område som Sollefteå kommun. Tillsammans är vi tolv församlingar. Den nya personalorganisationen är beslutad och det blivande pastoratets kyrkoherde står redan vid rodret. För att hitta rätt personer till chefspositionerna, till de nya roller som organisationen kräver samt fylla ett par luckor, utlyses härmed inte mindre än åtta tjänster. Processen har till övervägande del präglats av nyfikenhet, spänning och en vilja att göra det till något riktigt bra. Nu är vi nyfikna på vad du kan tillföra. Välkommen att bli en del av oss. Läs mer om processen och bygden här nedan.

Det här är Sollefteå 

Sollefteå är en vidsträckt kommun med familjevänlig och trivsam stämning samt goda möjligheter till friluftsliv. Här avlöser skogar, älvdalar och jordbruksbygd varandra. Här vandrar älgar, hoppar laxar, spelas världsmusik och kraften kommer från såväl vattnet som från människorna på plats. Inom rimligt avstånd hittar du såväl kustbygd med världsarvsstatus, liksom fjällvärld. Här finns det mesta av social service till exempel sjukhus, gymnasium, ett rikt kulturliv och invånare fulla av drivkraft. Vi är inte rädda för att ta saken i egna händer.