En svartvit bild av en mans händer.
Foto: Oleg Golovnev /Shutterstock

Samtalsgrupp vid sorg

Vardagen och livet efter en förlust av nära anhörig kan vara svår att anpassa sig till. Att träffas och prata om sorgen är ett sätt att komma vidare. En tid efter begravningen får närmast anhörig inbjudan att delta i vår "Leva vidare-grupp".

Att dela sorgen och att få sina känslor bekräftade genom att lyssna till andra, upplever många som värdefullt. Självklart är du som sörjande välkommen att delta i "Leva vidare-grupp" även om du inte sänts en inbjudan. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta. Vi har också många andra aktiviteter som du kan delta i för gemenskap, hopp och glädje.  Vill du veta mer hör av dig till diakon Annika Lama-Sherpa 0620-835 28

Höstens leva vidare-grupp

Gruppen träffas sex tisdagar, troligen varannan vecka, kl 15.00-17.00 med start den 29 september. Platsen för våra samtal är ”Stora salen” i Sollefteå församlingsgård. Salen är rymlig, vi behöver inte trängas. Det blir som flest sex deltagare samt präst och diakon. Vid behov startar vi fler grupper.

 

Anmäl dig till vår expedition tfn: 835 00, solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Annika Lama-Sherpa

Annika Lama-Sherpa

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Diakon