En svartvit bild på en gammal mans händer. Den högra handen håller om den vänstra. Händerna vilar mot ett bord.
Foto: Oleg Golovnev /Shutterstock

Samtalsgrupp vid sorg

Vardagen och livet efter en förlust av nära anhörig kan vara svår att anpassa sig till. Att träffas och prata om sorgen är ett sätt att komma vidare. En tid efter begravningen får närmast anhörig inbjudan att delta i en "Leva vidare-grupp".

Att dela sorgen och att få sina känslor bekräftade genom att lyssna till andra, upplever många som värdefullt. Självklart är du som sörjande välkommen att delta i "Leva vidare-grupp" även om du inte sänts en inbjudan. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta. Vi har också många andra aktiviteter som du kan delta i för gemenskap, hopp och glädje.