Händer som arbetar vid ett tangentbord
Foto: Madelen Zander/IKON

Personuppgifter hos Sollefteå pastorat

Pastoratet, som är del av den lokala nivån i Svenska kyrkan, för register över pastoratets anställda och förtroendevalda. Pastoratet hanterar även andra personuppgifter som till exempel deltagare i verksamheter och andra arrangemang.

Deltagare i pastoratets verksamheter och ideell medarbeteare

För att kunna administrera verksamheter behöver dina, och i förekommande fall även vissa av vårdnadshavares, personuppgifter lagras. Genom att anmäla dig samtycker du till det. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

Vid verksamhet i samarbete mellan pastoratet och studieförbundet SENSUS lämnas personuppgifter även till dem. Läs mer om hur SENSUS hanterar dessa uppgifter här.

Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas ut till ansvarig för kök och matlagning. Vid lägerverksamhet eller andra resor behöver ansvariga ibland ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas när de inte behvös längre.

I de fall där du har gett ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter (t ex för publicering av bilder), har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten.

Anställda och uppdragstagare

Anmälda personuppgifter för anställda och uppdragstagare hanteras enligt avtal som laglig grund. Syftet och ändamålet är personaladministration. Uppgifterna kommer från den anställda eller uppdragstagaren via anställningsavtal/överenskommelse och administreras av behörig personal. Anställdas personuppgifter sparas bara så länge de krävs för administration samt för att uppfylla de lagar och regler som ställs på arbetsgivaren.

Jobbansökan

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Sollefteå pastorat registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Observera att offentlighetsprincipen gäller i Svenska kyrkan, vilket innebär att handlingar i normalfallet är offentliga.  Om du inte anställs gallras uppgifterna ur systemet två år efter att beslut om anställning. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

Förtroendevalda

Personuppgifter för alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd lagras i ett register. Som förtroendevald i Sollefteå pastorat måste du vara beredd på att ditt namn, bild, nomineringsgrupp med mera publiceras på pastoratets hemsida, i olika presentationsmaterial och andra offentliga sammanhang. Detta för att medlemmarna har rätt att veta vem som företräder dem.

Avtal

Avtal ingås av flera anledningar, till exempel avtal om anställning, affärsuppgörelser av olika slag eller om samverkan. För att avtalet ska kunna ingås och avtalsrelationen administreras behöver personuppgifter lagras. Vad gäller ekonomiska uppgifter ska de enlig lag sparas i sju år.

Frågor och synpunkter

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår expedition.

Fördjupad information om hur och vilka personuppgifter Svenska kyrkan behandlar hittar du nedan.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig och du kan kostnadsfritt begära registerutdrag. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder registreringen bygger på, hur länge dina uppgifter sparas, vem som har tillgång till informationen. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl för att de lagras.

Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter. Du måste då kunna styrka din identitet.

Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke.

I det fall information som sparats om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, har du rätt att informeras om detta.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Datainspektionen.