Pågående insamlingsprojekt

Under 2020 har församlingarna i Sollefteå-Boteå pastorat enats om att ljuspengarna från ljusbärarna i våra kyrkor samt fikapengar från till exempel våra barn- och föräldragrupper oavkortat ska gå till ett projekt som stöder mänskliga rättigheter i Centralamerika.

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Skydd för särskilt utsatta grupper som försöker emigrera och är på flykt.
  • Påverkansarbete för att alla ska få rätt att äga sin egen mark.
  • Kurser om jämställdhet som fokuserar på destruktiva könsrollsmönster.
  • Samtalsgrupper för att motverka våld i familjerna.
  • Antivåldsaktiviteter som riktar sig till unga i riskområden.
  • Organisationer som ger juridisk hjälp till kvinnor som utsatts för misshandel och övergrepp.
  • Möjlighet för kvinnor att starta småkooperativ för att säkra en inkomst.
  • Förebyggande arbete mot utnyttjande av barn.